Szybkie
Chwilówki
Online

Najwiekszy portal finansowy w Polsce! Decyzja o przyznaniu chwilówki juz w 5 minut!
3
Lata
Doświadczenia!
3500
Rozliczonych
Wniosków!
50
Ofert
Partnerów!

Chwilówka polecana przez Naszych ekspertów!Dlaczego warto skorzystać z Naszego portalu?

- Szybka decyzja o przyznaniu pożyczki! Nawet do 5 minut!
- Dostęp do najlepszych ofert pożyczek chwilówek!
- Pełne bezpieczeństwo podczas wypełniania wniosku!
- Używając suwaka wybierz kwotę, oraz czas najkorzystniejszy dla Ciebie!
- Po wybraniu kwoty i czasu spłaty, kliknij "sprawdź" i wypełnij wniosek!
Każdy opisywany w naszej porównywarce Pożyczkodawca ma prawo przekazać dane Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej,
co może wpłynąć na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy.
Dzieje się to na mocy zapisów zawartych w artykułach 14, 16 oraz 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530).

Podstawą prawną poświadczającą wpis do BIG jest pisemna umowa pomiędzy Pożyczkodawcą a Biurem Informacji Gospodarczej,
regulująca proces udostępniania informacji gospodarczej,
a także przepis rozdziału trzeciego stanowiący o udostępnianiu informacji i wymianie danych gospodarczych.

Przedłużenie terminu spłaty pożyczki nie jest dokonywane automatycznie. Wykonuje się je wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.
Koszt takiego przedłużenia zależy od kwoty pożyczki,czasu, na jaki została ona udzielona oraz okresu przedłużenia.
W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca naliczy odsetki karne w wysokości czterokrotności
stopy lombardowej kredytu NBP (aktualnie wynosi ona 10%). Ponadto, każda prezentowana przez nas firma pożyczkowa może obciążyć Pożyczkobiorcę dodatkowymi, ustalonymi przez siebie kosztami (np. kosztami wezwań do zapłaty), określonymi w Tabeli Opłat dostępnej na stronie internetowej każdego Pożyczkodawcy, a także kosztami postępowania windykacyjnego i sądowego.